AppliTable

Voor het aanbrengen van zelkfevend vinyl op plaatmaterialen beschikken we over een  AppliTable met pneumatische aandrukrol.
Hierdoor wordt het vinyl nauwkeuring en zonder luchtinsluitingen aangebracht op de plaat.